Eesti loomi saadetakse riikidesse, kus puuduvad neid kaitsvad seadused. Nad tapetakse uimastamata piinarikkal viisil, mis valmistab neile valu ja kannatusi.

Allkirjasta petitsioon, et Maaeluministeerium peataks Euroopa Liidu välistesse riikidesse tapale viidavate elusloomade veo!

Vaata videot

Petitsioon Maaeluministeeriumile Euroopa Liidu välistesse riikidesse tapale viidavate elusloomade veo peatamiseks

Kogusime teie abiga 0 allkirja! Suur tänu kõigile!

100%

Igal aastal veetakse Eestist tuhandeid loomi riikidesse, kus loomade heaolu standardid on madalad ja kus nad jõhkral moel tapetakse. Eestil on võimalus oma loomi kaitsta, loobudes loomade eksportimisest riikidesse, kus neid sellised kannatused ees ootavad.

Aita see julmus lõpetada!

Kas teadsid, et…

Riikides nagu Liibanon, Egiptus ja Jordaania kehtivad loomakaitseseadused ei ole kaugeltki piisavad loomade kaitsmiseks tapmisel. Ka Eesti saadab oma loomi sellistesse riikidesse. Need Animals Internationali salaja filmitud kaadrid näitavad, kuidas Ukrainast pärit loomi tapmise eel piinatakse.

Loomad on tapmise hetkel täie teadvuse juures

Salaja filmitud kaadrid näitavad, et loomi ei uimastata enne julma tapmist ning nad on täie teadvuse juures.

Loomad olid pärast kõri läbi lõikamist endiselt elus

Tõendid näitavad, et surm ei olnud kohene. Lehmasid lohistatakse läbi lõigatud kõridega üle tapamaja põranda ja nad surevad aeglaselt, veriselt ja piinarikkalt.

Vägivallatsemine enne tapmist

Osades tapamajades ja lihunike kauplustes kasutatakse loomade peal julmasid praktikaid nagu jalgade kõõluste läbi lõikamine, silmade välja torkamine ja jäsemete ära lõikamine, et hirmunud loomi oleks kergem kontrollida.

Puudulikud teadmised loomade heaolust

Enamus tapamajadel pole selgelt eraldatud tapmisalasid ja mitmed lihunikud tapavad loomi otse oma poe ees tänaval. See tähendab, et loomad näevad, kuulevad ja haistavad, kuidas teisi loomi enne neid vägivaldselt tapetakse, mis pikendab nende piina ja rahutust veelgi.

Koos saame sellele julmusele piiri panna

Petitsioon Maaeluministeeriumile Euroopa Liidu välistesse riikidesse tapale viidavate elusloomade veo peatamiseks

Me kutsume Eesti valitsust, täpsemalt Maaeluministeeriumit ja maaeluministrit Mart Järvikut üles peatama Euroopa Liidu välistesse riikidesse tapale viidavate elusloomade vedu.

Kohustus loomi kaitsta ei lõpe Eesti riigipiiril. Elusloomade veo puhul vastutab valitsus nende heaolu eest ning peab tegema kõik endast oleneva, et nende kannatusi ja julma kohtlemist vähendada.

Animals Internationali salaja filmitud kaadritest näeb, kuidas Ukrainast pärit loomi vigastatakse, teiste loomade silme all tapetakse ning kuidas nad siis täie teadvuse juures pärast kõri läbi lõikamist valudes väänlevad. See ei ole vastuvõetav. Me nõuame kohest tegutsemist kindlustamaks, et Eesti loomade heaolu oleks tagatud. Seetõttu kutsume Maaeluministeeriumit üles elusloomade vedu Euroopa Liidu välistesse riikidesse lõpetama.

Jaga sotsiaalmeedias

Kutsu sõpru petitsiooni allkirjastama ja mitmekordista oma mõju

Jaga FacebookisJaga Twitteris
MTÜ Nähtamatud Loomad
Registrikood 80413845
info@nahtamatudloomad.ee